​Написання кандидатської дисертації

Написання кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук на замовлення - в ціну входить весь комплект документів, необхідних для успішного захисту такого відповідальної наукової роботи як дисертація: план дисертації, концепція, що включає завдання дослідження, новизну, наукові положення, актуальність, вступ, основна частина (3-4 глави дисертації), бібліографія, висновок, наукові статті, автореферат.

Вы можете стоимость кандидатской диссертации и заказать ее прямо сейчас, так как дешевле Вам не найти!

На першому етапі написання дисертації здійснюється підготовка концепції дисертації. Концепція являє собою припущення здобувача про дисертаційній роботі від її основних характеристик до остаточних висновків. Спочатку опрацьовуються основні характеристики дисертації, до яких відносяться: актуальність дисертаційного дослідження, мета і завдання, які буду вирішуватися в ході виконуваних досліджень, об'єкт і предмет дослідження, які повинні відповідати паспорту наукової спеціальності, наукова новизна, за яку і присуджується науковий ступінь кандидата наук, наукові положення, що виносяться на захист і їх достовірність, практична (економічна, соціальна) значимість отриманих результатів, а також короткий зміст глав параграфів. На основі представлених в концепції завдань і короткого змісту глав і параграфів складається план роботи.

У першому розділі концепції обгрунтовується актуальність роботи, для чого спочатку і суб'єкт розгляду, найбільш серйозні проблеми цього суб'єкта, причини їх появи та ефект від вирішення цих проблем. Далі розглядаються науково - дослідні роботи, присвячені вирішенню виявлених проблем суб'єкта дослідження, і визначаються невирішені в цих роботах і вимагають подальшого опрацювання питання. Складається короткий перелік авторів із зазначенням вирішених і не вирішених питань. Виділення з розглянутих найбільш серйозної проблеми дозволяє поставити мету роботи, яка співзвучна з темою дисертаційного дослідження.

Далі визначається хід дозволу виявленої проблеми, який розбивається на ряд етапів, які в свою чергу є завданнями дослідження. Далі в концепції формулюється наукова новизна дисертаційного дослідження, яка і є підставою для присудження наукового ступеня кандидата наук, із зазначенням її відмінності від раніше виконаних досліджень.

Передбачувані наукові результати дисертаційної роботи формулюються у вигляді наукових положень, що виносяться на захист. Також в концепції формулюється наукова і практична значущість дослідження для використання в даній галузі науки. Далі в концепції викладається на 3-5 сторінках короткий зміст глав і параграфів.

Після підготовки концепції формулюється або підлягає коригуванню раніше призначена тема дисертаційного дослідження, в якій повинні бути відображені розв'язувана наукова задача, її новизна, а також об'єкт і предмет дослідження. Базою для вибору теми дисертації є паспорт спеціальності, в якому досить широко представлені об'єкт і предмет дослідження. Обсяг концепції не повинен перевищувати 6-8 сторінок.

Після підготовки концепція передається здобувачеві ступеня для подання науковому керівнику на узгодження. Всі зауваження та побажання наукового керівника правляться безкоштовно, таки чином досягається, що дисертація буде відповідати вимогам вашого руковоітеля.

Оплата написання на замовлення кандидатської чи докторської дисертації проводиться поетапно по главам. Ми безкоштовно доопрацюємо текст відповідно до висловленими рекомендаціями після консультації аспіранта зі своїм науковим керівником.

Похожие страницы: